ТЕРЕМКИ На головнуКонтактиКарта сайту
РУС | УКР

Пошук по коду ID:
Надійний партнер у світі нерухомості
Компанія «Теремки Нерухомість» проводить набір співробітників.

 

Пошук
Операція:
Тип нерухомості:
Київ чи область:
Район:

Кредитний калькулятор

 

Іпотечний словник

А

Аннуїтет — найбільш поширена сьогодні схема платежів по іпотечних кредитах. Увесь період дії кредитного договору позичальник щомісячно перераховує банку однакову суму (у доларах, євро або рублях — залежно від вибраної валюти кредиту). На початку кредитного періоду в цій сумі переважають платежі по відсотках, а в кінці, навпаки, – платежі по поверненню борга.

Андеррайтинг - оцінка платоспроможності позичальника (достатність доходу для покриття платежів по кредиту), кредитоспроможність (рівень якості виконання кредитних зобов'язань), активи позичальника (наявність достатнього об'єму ліквідних активів необхідного для здійснення первинного внеску і оплати супутніх операції витрат). Амортизація кредиту — поступове зменшення кредитної заборгованості позичальника за рахунок його регулярних платежів по погашенню самого кредиту і виплати відсотків.

Б

Банківська позика - боргове зобов'язання банку.

Банківська позика (ссуда) - грошові кошти банку, надані в кредит із сплатою відсотка.

Безвідзивний кредит - кредит, умови якого не можуть бути змінені без згоди кредитора і позичальника.

Бланковий кредит - кредит без забезпечення цінними паперами або матеріальними цінностями. Бланковими кредитами користуються клієнти, що мають тривалі ділові відношення з банком і володіють високою платоспроможністю.


Боргове зобов'язання - документ, що видається позичальником кредиторові при отриманні кредиту, в якому указується сума кредиту і термін його погашення.

БТІ - Бюро технічної інвентаризації. Це державні організації, ведучі технічну документацію на житлові і нежилі приміщення. Для проведення операцій з нерухомістю в БТІ отримують довідки про розміри приміщень, інвентаризаційну вартість, поетажні плани будинків і т.п.

В

Вторинний іпотечний ринок — частина фондового ринку, де здійснюється купівля-продаж іпотечних застав. Завдяки цій операції первинний кредитор (банк) має можливість продавати видані ним кредити до настання терміну їх повного погашення, отримуючи тим самим кошти для видачі нових кредитів (рефінансування).

Г


Графік поступового погашення кредиту - графік виплат відсотків і основної суми по кредиту.

Д

Девелопер — в буквальному перекладі з англійського — це розвиває території. У нашому, російському ужитку ці організації називаються ще забудовниками. Вони оформляють на себе ділянку землі (у власність або в оренду на час будівництва), готують так звану результатно-дозвільну і проектну документацію, знаходять засоби на будівництво об'єкту, будують і продають — в готовому або напівфабрикаті стані, цілком або по частинах – залежно від конкретної ситуації.

Девелоперськая компанія - те ж, що “забудовник” або “замовник будівництва” (замовляє будівельний проект, купує ділянку землі, погоджує підведення комунікацій, організовує будівництво об'єкту).

Депозитарний осередок — персональний сейф в банці, що знімається в оренду. У іпотечних операціях він знімається на важ період їх здійснення і використовується для розрахунків в наявній формі. Гроші в осередок закладаються покупцем-позичальником (власні і кредитові) до підписання договору купівлі-продажу, а вилучаються продавцем нерухомості після державної реєстрації прав нового власника і заставодержателя. Умови доступу до осередку регулюються спеціальним договором між всіма учасниками операції.

Державна реєстрація іпотеки - передбачена законодавством процедура реєстрації заставних прав, що виникають у кредитора. Здійснюється територіальними реєструючими органами по місцю розташування об'єкту нерухомості, що передається в заставу (реєстраційна палата). Як правило, співпадає з реєстрацією переходу прав власності на цей об'єкт за договором купівлі-продажу.

Дефолт позичальника — неможливість позичальника виконувати платіжні зобов'язання, передбачені в кредитному договорі з банком. За дефолтом слідує звернення стягнення на предмет застави по кредиту, здійснюване за угодою сторін або за рішенням суду. Позивачем в суді виступає кредитор.

Диференційовані платежі - на відміну від аннуїтетних платежів по кредиту, диференційовані щомісячні платежі мають різний розмір, зменшуючись до кінця терміну кредиту.

Договір пайової участі в будівництві - один з різновидів договору, по якому ви фактично набуваєте квартири в будинку, що будується. Укладаючи договір інвестування, ви берете пайову участь в будівництві будинку.

Договір інвестування - те ж, що “договір інвестиційного внеску” - договір, що дозволяє вам фактично придбати квартиру в будинку, що будується. Оскільки самої квартири ще немає, то юридично придбати ви її не можете, тому оформляєте цю операцію договором інвестування. За договором інвестування ви спільно з іншими інвесторами вкладаєте засоби в будівництво будинку, що дає вам право після закінчення будівництва отримати у власність квартиру в цьому будинку.

Договір поступки права вимоги - один з різновидів договору, по якому ви фактично набуваєте квартири в будинку, що будується.

Дострокове погашення кредиту — добровільна виплата позичальником залишку кредитної заборгованості з випередженням графіка, передбаченого кредитним договором. Оскільки кредитор в цьому випадку втрачає частину запланованих ним доходів від процентних платежів позичальника, абсолютна більшість банків при видачі іпотечних кредитів прагнуть захистити себе різними обмеженнями на дострокове погашення кредиту. Це можуть бути і прямі заборони на дострокове погашення протягом якогось періоду (полгода — рік), і штрафи, що сплачуються банку при достроковому погашенні, і мінімально допустима сума такого роду платежів.

Договір кредитовий - угода між кредитною організацією (кредитором) і позичальником, відповідно до якого кредитор зобов'язується надати грошові кошти (кредит) в розмірі і на умовах, передбачених цим договором, для придбання позичальником об'єкту нерухомості, а позичальник зобов'язується повернути отриману грошову суму і сплатити відсотки з неї.

Договір іпотеки — договір застави нерухомого майна. Згідно з цією угодою позичальник (він же заставник) передає в забезпечення узятого ним кредиту якесь нерухоме майно. Маючи таке забезпечення, заставодержатель (він же кредитор) може бути відносно спокійний, тому що при нормальному перебігу подій кредитор у будь-який момент може поступитися своїми правами вимоги по кредиту іншому кредиторові (продаж заставі). А при ненормальному, тобто при порушенні позичальником зобов'язань по кредитних платежах, – повернути свої засоби шляхом продажу застави на торгах (звернення стягнення). У договорі іпотеки указуються: предмет іпотеки (конкретний об'єкт нерухомості), його оцінна вартість, розмір боргового зобов'язання і термін його виконання, передбачений кредитним договором.

Дострокові платежі - платежі, що здійснюються понад заплановані основні виплати по іпотеці.

Допустимий вік позичальника — віковий діапазон, в якому повинен знаходитися претендент на той або інший іпотечний кредит.

Доходи позичальника — основний чинник, що враховується банком при визначенні розмірів можливого кредиту і умов його надання.

З

Забудовник - може бути Замовник будівництва або інша компанія, яка отримує в установленому порядку земельну ділянку під будівництво і будує або організовує будівництво новобудови.

Замовник будівництва - він же “інвестор” або інша компанія, уповноважена “інвестором” здійснити будівництво нерухомості.

Застава - спосіб забезпечення по кредиту. Передача нерухомості в заставу банку означає, що якщо ви не зможете повернути банку кредит, банк отримає права на нерухомість, що належить вам, і зможе продати нерухомість, щоб повернути ваш борг.

Заставне забезпечення - майно, що передається в заставу (при іпотеці це нерухомість).

І

Інвестиційний контракт - один з різновидів договору, по якому ви фактично набуваєте квартири в будинку, що будується.

Інвестор - компанія, що ініціює будівництво і що здійснює основні інвестиції в будівництво будинку.

Іпотека - (греч. hypotheke -заклад, застава) застава підприємства, будови, будівлі, споруди, квартири або іншого об'єкту - безпосередньо пов'язаного із землею, разом з відповідною земельною ділянкою або правом користування ним. Іпотека представляє такий вид застави, при якій майно, що закладається, не передається в руки кредитора, а залишається у боржника. Під Іпотекою розуміють також заставу і борг за іпотечним кредитом. Іпотека надає кредиторові-заставодержателеві право переважного задоволення його вимог до боржника-заставника в межах суми зареєстрованої застави. Для іпотеки характерні: можливість отримання під заставу одного і того ж майна — додаткових іпотечних позик під другу, третю і т.д. застави; обов'язкова реєстрація застави в земельних книгах. У разі неплатоспроможності боржника задоволення вимог кредитора проводиться з виручки від реалізованого майна в порядку черговості реєстрації застави.

Іпотечний банк - спеціалізований банк, що займається видачею іпотечних кредитів, тобто кредитів під заставу нерухомості або на придбання нерухомості. Кредити іпотечних банків носять, як правило, довгостроковий характер. Джерелом грошових коштів банку виступають внески клієнтів, переважно тих, хто бажав би отримати іпотечний кредит, і власний капітал банку. Залежно від напрямів кредитування іпотечні банки. можна розділити на земельні банки, що надають кредит під заставу землі, меліоративні банки, що надають кредит на меліоративні роботи, комунальні банки, що надають кредит під заставу міської нерухомості.

Іпотечна застава - 1) застава землі, нерухомості; 2) застава цінних паперів як забезпечення позики, тобто страхування дебетового залишку на заставному рахунку; 3) лист про іпотеку, що дозволяє судновласникові брати у банку кредит, використовуючи як забезпечення судно, причому судновласник не має права отримати судно в свою власність.

Іпотечний кредит - довгострокові позики, що видаються під заставу нерухомості. Надається спеціалізованими інститутами — іпотечними банками, а у ряді країн — комерційними, сільськогосподарськими і іншими банками. Процентні ставки по їх позиках диференціюються залежно від фінансового положення позичальника.

Іпотека постійна - кредит під заставу нерухомості, по якому погашаються тільки відсотки, а основна сума виплачується одноразово після закінчення терміну кредиту.

Іпотека ролл-оверная - кредит під заставу нерухомості із ставкою, що змінюється, або періодичним рефінансуванням.

Іпотека відкрита - кредит під заставу нерухомості, що допускає її повторну заставу.

Іпотечні облігації - довгострокові цінні папери по позиках, що видаються під заставу нерухомості. Надаються спеціалізованими інститутами — іпотечними банками, а у ряді країн — комерційними, сільськогосподарськими і ін. банками. Процентні ставки по їх позиках диференціюються залежно від фінансового положення позичальника.

Іпотечний ринок - частина ринку позикових капіталів, на якому акумулюються довгострокові грошові накопичення шляхом випуску іпотечних облігацій, використовуваних для надання кредитів під заставу нерухомості. Включає приватні і державні кредитно-фінансові інститути: страхові компанії, позиковий-ощадні асоціації, іпотечні, комерційні, ощадні банки. Інструментом операцій іпотечного ринку. є іпотечні облігації, що випускаються торговельно-промисловими корпораціями і що набувають різними кредитно-фінансовими інститутами.

Іпотека з диференційованими платежами - кредит під заставу нерухомості з виплатами, що зростають протягом терміну.

Іпотечний сертифікат участі - цінний папір, що надає їх утримувачеві право на отримання частки фінансових надходжень від пулу секьюрітізірованних іпотечних активів.

К

Капіталізація відсотків - списання нарахованих відсотків з рахунку.

Кредитор - організація, що надала кредит (банк, кредитний союз і т.д.).

Кредитна історія - інформація про те, які кредити в банках брав позичальник, наскільки дисципліновано було здійснено повернення кредиту і виплату відсотків.

Кредитний комітет - колегіальний орган ухвалення кредитних рішень в банці, що схвалює або відхиляє кандидатури конкретних позичальників і що затверджує конкретні умови кредитування кожного з них.

Кредитна заявка — письмова заява потенційного позичальника в банк з клопотанням видати йому кредит в певній сумі на певну мету і на прийнятних умовах. Заповнюється за формою банку і є підставою для початку процедури андеррайтингу позичальника.

Кредитні бюро — спеціалізовані (як правило, комерційні) організації, які: акумулюють відомості про позичальників і видавані ним кредити, зберігають ці відомості і з дозволу позичальників надають новим передбачуваним кредиторам в цілях спрощення оцінки кредитоспроможності позичальників.

М

Методика визначення розміру кредиту — досить громіздка, але загалом нескладна математична методика, в основі якої – одночасне використання трьох основних банківських коефіцієнтів: платіж/дохід (відношення суми щомісячних кредитних платежів по передбачуваному кредиту до суми щомісячного доходу позичальника); обязательства/доход (відношення загальної суми щомісячних зобов'язань позичальника до сукупного сімейного доходу за той же період). При цьому в зобов'язання позичальника, окрім передбачуваних кредитних платежів, включається плата за житло, комунальні платежі, страхові платежі, обслуговування раніше узятих кредитів, аліменти, плата за навчання і інші регулярні виплати; кредит/застава (відношення суми запрошуваного кредиту до повної вартості нерухомості, що надається в заставу).

Моделі іпотеки — два основні підходи до організації системи іпотечного кредитування, що відрізняються один від одного, перш за все, способом рефінансування видаваних кредитів: американська модель іпотеки — так звана дворівнева схема іпотечного кредитування, при якій іпотечні кредити, видані банками, переуступаются спеціально створеним іпотечним агентствам. Ті, у свою чергу, пакетують одиничні кредити, випускають під сформовані пакети (пули) іпотечні цінні папери, продають їх на фондовому ринку, знову купують кредити у банків і т.д. німецька модель іпотеки — так звана одноуровневая модель іпотечного кредитування, при якій банк, що видав іпотечний кредит, самостійно рефінансує іпотечні кредити за рахунок випуску іпотечних цінних паперів.

П

Первинний ринок - фактично це означає ринок новобудов. Тобто ринок нерухомості, на якому ви можете придбати квартиру, що ще не знаходилася в чиїй-небудь власності (ви будете першим власником).

Позичальник - (клієнт банку) одержувач іпотечного кредиту, що закладає як забезпечення кредиту якесь нерухоме майно.

Поновлюваний кредит - банківський кредит без фіксованої дати погашення. Банк має право раз на рік трансформувати возобновляємиий кредит в терміновий кредит. Друга застава - застава, що є другий по пріоритету, за часом реєстрації або по субординації.

Поступка вимоги кредитором — юридична процедура, при якій кредитор (у нашому випадку — банк) поступається третій особі своїми правами вимагати від позичальника виконання зобов'язань по кредиту. Наприклад, при продажі кредиту в режимі рефінансування або після отримання повної компенсації кредитній заборгованості від страхової компанії. У іпотеці ця процедура супроводжується також переоформленням застави.

Публічні торги — основний передбачений іпотечним законодавством спосіб звернення стягнення на закладене по кредиту майно. Ініціатором проведення публічних торгів виступає кредитор. Зрозуміло, для цього він повинен мати серйозні підстави. Закон як такі називає «систематичне» порушення позичальником своїх платіжних зобов'язань, маючи на увазі при цьому мінімум триразове протягом одного року невнесення або неповне внесення щомісячних платежів по кредиту в терміни, встановлені кредитним договором. Як правило, торги призначаються рішенням суду і здійснюються по певних правилах. Першочерговим одержувачем засобів, виручених на торгах, є банк-кредитор. Позичальник отримує свої кошти за залишковим принципом.

Р

Ріелтор - приватна особа або компанія, що надає посередницькі послуги по операціях з нерухомістю.

Ріелторськоє агентство - компанія, що надає посередницькі послуги по операціях з нерухомістю, або іншими словами “агентство нерухомості”.

Резидент — громадянин України, особа без громадянства або іноземний громадянин, що має постійне місцепроживання на території України.

Рефінансування іпотечних кредитів — відновлення кредитоспроможності кредитної установи за допомогою перепродажу раніше виданих іпотечних кредитів.

С

Страхування титулу - страхування риска втрати права власності на нерухомість.

Страхувальник - особа, що уклала із страховою компанією страховий договір, або іншими словами, що купило страховий поліс.

Страхова премія - це вартість страхового поліса, яку ви платите страховій компанії.

Страхове відшкодування - сума, яку страхова компанія виплачує страхувальнику, якщо відбувся страховий випадок.

Страховий поліс - страховий договір.

Страховий випадок - випадок, в результаті якого страхова компанія зобов'язана виплатити страхове відшкодування. Наприклад, якщо ви застрахували квартиру від пожежі, і трапилася пожежа, то пожежа - це страховий випадок.

Страховик - страхова компанія.

Т

Титул - право власності на що-небудь. У іпотечному кредитуванні під “титулом” мається на увазі право власності на нерухомість.

Ф

Фіксована процентна ставка - ставка за кредитом, яка не може бути змінена протягом терміну дії кредитного договору.

Ц


Цільовий кредит - кредит, надання якого обумовлене не тільки умовою своєчасного повернення позики і виплати відсотків по ній, але і додатковими умовами, що висуваються кредитором.

Е


Експлікация - доповнення до поетажном плану, що дає детальнішу інформацію про приміщення, зокрема, точні розміри кімнат.

Ефективна процентна ставка - ставка, що бере до уваги тимчасову вартість грошей. Ефективна ставка розраховується з урахуванням графіка погашення кредиту і всіх сплачуваних відсотків і комісій. Отримані результати можна використовувати для коректного порівняння пропозицій різних банків або різних кредитних продуктів одного і того ж банку.

Ефективність кредитування - у відтворювальному процесі - це результат використання засобів, наданих в кредит.

Головна | Про компанію | Послуги | Пошук об'єктів | Заявка | Кредитування | Корисне | Планіровки | Новини iw380
Rambler's Top100   Украина онлайн